/ / Wywołania Django Oauth - python, django, authentication, oauth-2.0

Wywołania Django Oauth - python, django, uwierzytelnianie, oauth-2.0

Mam witrynę zbudowaną w django, której potrzebujęwysyłaj żądania Oauth2.0 do zewnętrznej strony, aby uzyskać aktualnie zalogowanego użytkownika. W tej chwili używam tokenu testowego, ale muszę teraz rejestrować wywołania zwrotne na mojej stronie. Jak to zrobić?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

musisz dodać oauth2 do listy INSTALED_APPS i dodać pewne ustawienia stałe do pliku settings.py projektu i dołączyć niektóre adresy URL do głównego pliku urls.py projektu i ... przeczytać django-oauth2 doumentations.