/ / Prawidłowy wzorzec URL dla django 1.11 - python, django, django-views, django-urls

Prawidłowy wzorzec adresu URL dla django 1.11 - python, django, django-views, django-urls

Aktualnie pracuję nad wersją 1.11 Django i chcę utworzyć bloga. Jestem w trakcie procesu tworzenia widoku opartego na funkcjach do wyświetlania treści html. Ciągle napotykam ten błąd.

File "/Users/Fanonx/Desktop/xventureblog/src/xventureblog/urls.py", line 21, in <module>
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
NameError: name "include" is not defined

Oto mój kod dla views.py

# -*- coding: utf-8 -*-
from __future__ import unicode_literals

from django.http import HttpResponse
from django.shortcuts import render

# Create your views here.


def post_home(request):
return HttpResponse("<h1>Hello<h1>")

tutaj jest mój kod dla urls.py

from django.conf.urls import url
from django.contrib import admin
from posts.views import post_home

urlpatterns = [
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
url(r"^posts/$", post_home),
]

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Nie importujesz z tego adresu django.conf.urls, stąd wyjątek, który otrzymałeś (to całkiem zrozumiałe, jeśli je zepsujesz) urls.py pierwsza linia powinna być:

from django.conf.urls import url, include