/ / from django.conf.urls import path, include, import error [duplicate] - python, django

ze ścieżki importu django.conf.urls, include, import error [duplicate] - python, django

Tworzę prostą stronę o mnie przy użyciudjango. Otrzymuję błąd, który nie może zaimportować nazwy "ścieżka". Mam zainstalowany Pythona 3.6 na moim komputerze i zainstalowana jest najnowsza wersja Django. Czy ktoś może mi powiedzieć rozwiązanie i to, co robię źle. Używam szablonu Jinja. Czy jest jakiś problem?

personal/urls.py

from django.conf.urls import patterns, url
from . import views

urlpatterns = [
path(r"^$", views.index, name="index"),
]


mysite/urls.py

from django.contrib import admin
from django.conf.urls import path, include
urlpatterns = [
path("admin/", admin.site.urls),
path(r"^index/", include("personal.urls")),
]

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Myślę, że masz pomyłkę w swoim imporcie.

Obecna wersja:

from django..conf.urls import path, include

Prawidłowa wersja:

from django.conf.urls import path, include

0 dla odpowiedzi nr 2

Myślę, że pisałeś w swoim kodzie. Linia 2 w mysites / urls.py powinna być taka

from django.conf.urls import path, include