/ / Uzyskiwanie problemu przypisania tablicy Pythona - python

Uzyskiwanie problemu przypisania tablicy Pythona - python

Chcę zapisać wszystkie wartości tablicy jeść do tablicy CaloriesConsumed. Ale otrzymuję komunikat o błędzie "int" obiekt nie obsługuje przypisania pozycji na linii CaloriesConsumed [index] = eat [indeks]. Proszę pomóż mi

eat=[2600,2400,3500,3200,2700,3300,3000]
CaloriesConsumed=[]
index=1

while(index<7):
for CaloriesConsumed in eat:
CaloriesConsumed[index]=eat[index]
index=index+1

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Po pierwsze, jeśli zamierzasz używać takich indeksów, użyj a for zamiast tego pętla.

for index in range(0, 7):
CaloriesConsumed[index] = eat[index]

A ponieważ wartość CaloriesConsumed jest pusta, nie można uzyskać dostępu do indeksu 0 listy można to osiągnąć za pomocą append zamiast tego lub zainicjuj listę w ten sposób CaloriesConsumed=[0], ale zamiast tego użyję append:

for index in range(0, 7):
CaloriesConsumed.append(eat[inted])

Po drugie, nie możesz tego zrobić for CaloriesConsumed in eat ponieważ to zastępuje twoje list nazywa CaloriesConsumed=[]..

I nie musisz już iterować eat jak w przykładach, odkąd używasz index, ale jeśli chcesz powtórzyć eat następnie pomiń index i wykonaj następujące czynności:

for item in eat:
CaloriesConsumed.append(item)

0 dla odpowiedzi nr 2
CaloriesConsumed.append(eat[index])

0 dla odpowiedzi № 3

Dlaczego po prostu tego nie wypróbujesz:

CaloriesConsumed = eat

Po prostu spraw, aby CaloriesConsumed było równe kopii listy jedzenia.