/ / Etykieta według zamówienia w grupie - python, pandy

Etykieta według zamówienia w grupie - python, pandy

Posiadanie małej ramki danych z zabawkami:

df = pd.DataFrame({
"clients": pd.Series(["A", "A", "A", "B", "B"]),
"Price": pd.Series([1.0, 22.0, 15.0, 7.5, 5.0])
})

Chciałbym stworzyć nową etykietę w oparciu o kolejność cen dla każdego klienta:

  Price clients new_col
0  1.0    A    1
1  22.0    A    2
2  15.0    A    3
3  7.5    B    2
4  5.0    B    1

Mam nadzieję, że przykład wyjaśnia. Mogę oczywiście sortować dataframe ale nie jestem pewien, jak przetłumaczyć etykietowanie. Indeksy wierszy nie mają wpływu na sort_index:

 Price clients
0  1.0    A
2  15.0    A
1  22.0    A
4  5.0    B
3  7.5    B

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Wykonaj a groupby w kolumnie "klienci", a następnie zadzwoń transform w kolumnie "Cena" przechodzi w rank metoda:

In [409]:

df = pd.DataFrame({
"clients": pd.Series(["A", "A", "A", "B", "B"]),
"Price": pd.Series([1.0, 22.0, 15.0, 7.5, 5.0])
})
df["rank"] = df.groupby("clients")["Price"].transform(pd.Series.rank)
df
Out[409]:
Price clients rank
0  1.0    A   1
1  22.0    A   3
2  15.0    A   2
3  7.5    B   2
4  5.0    B   1

transform zwróci Serię wyrównaną z oryginalnym df