/ / Python - PyMQI - Pobierz komunikat z MQ kolejki za pomocą parametru - python, ibm-mq

Python - PyMQI - Pobierz komunikat z MQ kolejki za pomocą parametru - python, ibm-mq

Korzystając z modułu pymqi, w jaki sposób otrzymujesz wiadomośćw kolejce MQ za pomocą parametru, na przykład "UserIdentifier"? Tak więc, otrzymywałbym tylko komunikaty z kolejki posiadającej ten parametr "UserIdentifier". Dziękuję za uwagę.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Wiadomości można pobierać tylko za pomocą MsgID, CorrelID lub GroupID.


0 dla odpowiedzi nr 2

Dla MQGET (MQGMO.MatchOptions) dostępna jest opcja:
MQMO_MATCH_MSG_ID
MQMO_MATCH_CORREL_ID
MQMO_MATCH_GROUP_ID
MQMO_MATCH_MSG_SEQ_NUMBER
MQMO_MATCH_OFFSET
MQMO_MATCH_MSG_TOKEN
i oczywiste:
MQMO_NONE

Myślę, że to jest samo-istalling.

Źródło: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/v7r0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.mq.csqzak.doc%2Ffr10850_.htm

Chociaż jest kosztowne, możesz wyszukać wiadomość, a następnie pobrać, to zależy od tego, co i gdzie pracujesz.