/ / Jak ustalić, czy jedna lista zawiera elementy zawarte na innej liście, a następnie wydrukować ich indeks w Pythonie - python, python-3.x, python-2.7

jak ustalić, czy jedna lista zawiera elementy zawarte w innej liście, a następnie wydrukować ich indeks w Pythonie - python, python-3.x, python-2.7

Chcę ustalić, czy na jednej liście znajdują się pozycje zawarte na innej liście. Jeśli tak jest, chcę wydrukować indeks takich pozycji:

List1 = [10, 20, 30]
List2 = [10, 50, 80, 90, 20, 30, 40, 50]

Na przykład chcę znaleźć 10 w List1 który jest obecny w List2i indeks drukowania 0. Czy istnieje jakieś rozwiązanie lub funkcja bezpośrednia?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Korzystanie z pętli for i index metoda

Próbny:

List1= [10,20,30]
List2=[10,50,80,90,20,30,40,50]
for i in List1:
if i in List2:
print(List2.index(i))

0 dla odpowiedzi nr 2

Spróbuj tego ;)

List1,List2=[10,20,30],[10,50,80,90,20,30,40,50] #input
i = List1[0] #number you"re looking for
for index in range(0,len(List2)):
if List2[index] == i:
print (index)   # if number is present

0 dla odpowiedzi № 3

Spróbuj tego:-

ls = [i for i,x in enumerate(List2) if x in List1]
print(ls)

0 dla odpowiedzi nr 4
#Finding intersection between two lists
inter=set(List1)&set(List2)
for val in inter:
#prints index of value which contains on both lists
print List2.index(val)