/ / Python Scoreboard - python, raspberry-pi

Tablica wyników Pythona - python, raspberry-pi

Próbuję utworzyć prostą tablicę wyników python. Ostatecznie dodam przyciski do zwiększania i zmniejszania wartości. To mój obecny kod, Jak mogę go wydrukować "Nowa gra" i ponownie uruchomić pętlę 5 sekund po wygraniu kogoś?

RedScore = 0
BlueScore = 0

while RedScore <= 5 and BlueScore <= 5:
if RedScore == 5:
print("RED WINS")
break
elif BlueScore == 5:
print("BLUE WINS")
break
else:
x = input("Who Scored? ")
if x == "Red":
RedScore += 1
print(RedScore)
elif x == "Blue":
BlueScore += 1
print(BlueScore)
else:
print("Bad Input")

Ponadto chcę dodać warunek, że jeśli wpiszesz "REDRESET", wynik dla CZERWONEGO będzie = 3

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Jeśli chcesz po prostu poczekać 5 sekund sleep przez 5 sekund po uruchomieniu pętli. Dodawanie REDRESET jest tak proste, jak posiadanie innego elif

from time import sleep
while RedScore <= 5 and BlueScore <= 5:
if RedScore == 5:
print("RED WINS")
sleep(5)
RedScore = BlueScore = 0
elif BlueScore == 5:
print("BLUE WINS")
sleep(5)
BlueScore = RedScore = 0
else:
x = input("Who Scored? ")
if x == "Red":
RedScore += 1
print(RedScore)
elif x == "Blue":
BlueScore += 1
print(BlueScore)
elif x == "REDRESET":
RedScore = 3
else:
print("Bad Input")