/ / Zrozumieć pandy grupy / zastosować zachowanie - python, pandy

Zapoznaj się z grupowaniem pandy / zastosuj zachowanie - python, pandy

Weźmy następującą ramkę DataFrame:

   location  outlook  play players temperature
0   Hamburg   sunny  True   2.00    25.00
1   Berlin   sunny  True   2.00    25.00
2  Stuttgart    NaN  True   4.00    19.00
3     NaN    NaN  NaN   nan     nan
4  Flensburg overcast False   0.00    33.00
5  Hannover   rain  NaN   0.00    27.00
6 Heidelberg   rain  NaN   0.00    21.50
7  Frankfurt overcast  True   2.00    26.00
8  Augsburg   sunny  True   2.00    13.00
9    Koeln   sunny  True   2.00    16.00

biegnę

g = df(by=["outlook", "play"])
def gfunc(x):
print(x)
g.apply(gfunc)

i to jest drukowane

  location  outlook  play players temperature
4 Flensburg overcast False   0.00    33.00
location  outlook  play players temperature
4 Flensburg overcast False   0.00    33.00
location  outlook play players temperature
7 Frankfurt overcast True   2.00    26.00
location outlook play players temperature
0  Hamburg  sunny True   2.00    25.00
1  Berlin  sunny True   2.00    25.00
8 Augsburg  sunny True   2.00    13.00
9   Koeln  sunny True   2.00    16.00

Nie mam nic przeciwko temu, żebym coś zwrócił, po prostu chcęaby zrozumieć, dlaczego wypisuje dokładnie to samo wyjście dwa razy, a następnie kilka różnych wyników. Nie powinno się wydawać, że wydruk jest inną podgrupą za każdym razem? Czego mi brakuje?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Według docs

W bieżącej implementacji zastosuj wywołania funcdwa razy w pierwszej kolumnie / wierszu, aby zdecydować, czy może wykonać szybką czy wolną ścieżkę kodu. Może to prowadzić do nieoczekiwanego zachowania, jeśli func ma efekty uboczne, ponieważ będą one działać podwójnie dla pierwszej kolumny / wiersza.


1 dla odpowiedzi nr 2

Ja ... nie wiem To dziwne. Naprawdę jestem w stanie powtórzyć problem.

Zauważ, że masz mały błąd, powinieneś napisać df.groupby(["series"]) zamiast df(by=["series"]).

import seaborn as sns

iris = sns.load_dataset("iris")

Teraz to polecenie drukuje część podwójną.

iris.ix[1:100:10].groupby(["species"]).apply(lambda x: print(len(x), "n***n", x))

Wydajność

5
***
sepal_length sepal_width petal_length petal_width species
1      4.9     3.0      1.4     0.2 setosa
11      4.8     3.4      1.6     0.2 setosa
21      5.1     3.7      1.5     0.4 setosa
31      5.4     3.4      1.5     0.4 setosa
41      4.5     2.3      1.3     0.3 setosa
5
***
sepal_length sepal_width petal_length petal_width species
1      4.9     3.0      1.4     0.2 setosa
11      4.8     3.4      1.6     0.2 setosa
21      5.1     3.7      1.5     0.4 setosa
31      5.4     3.4      1.5     0.4 setosa
41      4.5     2.3      1.3     0.3 setosa
5
***
sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
51      6.4     3.2      4.5     1.5 versicolor
61      5.9     3.0      4.2     1.5 versicolor
71      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor
81      5.5     2.4      3.7     1.0 versicolor
91      6.1     3.0      4.6     1.4 versicolor

To, co jest ekstra dziwne, to to, że gdy pytam o imię, nie podwaja ono druku.

iris.ix[1:100:10].groupby(["species"]).apply(lambda x: print(len(x), x.name, "n***n", x))

Wydajność

5 setosa
***
sepal_length sepal_width petal_length petal_width species
1      4.9     3.0      1.4     0.2 setosa
11      4.8     3.4      1.6     0.2 setosa
21      5.1     3.7      1.5     0.4 setosa
31      5.4     3.4      1.5     0.4 setosa
41      4.5     2.3      1.3     0.3 setosa
5 versicolor
***
sepal_length sepal_width petal_length petal_width   species
51      6.4     3.2      4.5     1.5 versicolor
61      5.9     3.0      4.2     1.5 versicolor
71      6.1     2.8      4.0     1.3 versicolor
81      5.5     2.4      3.7     1.0 versicolor
91      6.1     3.0      4.6     1.4 versicolor

Dobrze. Masz mnie! Wygląda jak dziwny błąd.