/ / metafor: pomijanie badań na działce leśnej - r, działka, statystyka, metafor

metafora: pominięcie badań na działce leśnej - r, działka, statystyka, metafora

Chcę pominąć niektóre badania z ogromnymi standardowymi błędami na działce leśnej, ponieważ utrudniają jej interpretację. Ale nie chcę zmieniać oszacowania. Poniżej przykład zabawki:

### load BCG vaccine data
data(dat.bcg)

### meta-analysis of the log relative risks using a random-effects model
res <- rma(measure="RR", ai=tpos, bi=tneg, ci=cpos, di=cneg, data=dat.bcg,
slab=paste(author, year, sep=", "))

### Let"s say I want to omit the first study, the rows argument doesn"t work as expected
forest(res, rows = c(2:13))

Error in forest.rma(res, rows = c(2:13)) :
Number of outcomes does not correspond to the length of the "rows" argument.

Jakieś pomysły?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Możesz zbudować działkę leśną za pomocą forest(), przekazując do funkcji oszacowania i odpowiednie wariancje próbkowania. Używając subset argument, możesz pominąć badania, których nie chcesz uwzględniać w fabule. Następnie dodaj oszacowanie podsumowania na podstawie modelu (przy użyciu pełnego zestawu danych) do wykresu za pomocą addpoly(). Na przykładzie zabawki:

### load BCG vaccine data
data(dat.bcg)

### load BCG vaccine data
data(dat.bcg)

### calculate log relative risks and corresponding sampling variances
dat <- escalc(measure="RR", ai=tpos, bi=tneg, ci=cpos, di=cneg,
data=dat.bcg, slab=paste(author, year, sep=", "))

### meta-analysis of the log relative risks using a random-effects model
res <- rma(yi, vi, data=dat)
res

### forest plot of all studies
forest(dat$yi, dat$vi, ylim=c(-1.5,16))
addpoly(res, row=-1)
abline(h=0)

### forest plot omitting 1st study
forest(dat$yi, dat$vi, ylim=c(-1.5,15), subset=-1)
addpoly(res, row=-1)
abline(h=0)