/ / Dane 3D z ggplot - r, ggplot2, 3d, kontur

Dane 3D z ggplot - r, ggplot2, 3d, kontur

Mam dane w następującej formie:

x <- seq(from = 0.01,to = 1, by = 0.01)
y <- seq(from = 0.01,to = 1, by = 0.01)

xAxis <- x/(1+x*y)
yAxis <- x/(1+x*y)

z <- (0.9-xAxis)^2 + (0.5-yAxis)^2

df <- expand.grid(x,y)
xAxis <- df$Var1/(1+df$Var1*df$Var2)
yAxis <- df$Var2/(1+df$Var1*df$Var2)

df$x <- xAxis
df$y <- yAxis
df$z <- z

Chciałbym narysować te dane (x, y, z) jako powierzchnie i kontury, umożliwiając interpolację danych w celu uzyskania możliwie gładkiej figury.

Szukałem Dotarłem do akima pakiet, który dokonuje interpolacji:

im <- with(df,interp(x,y,z))

Mam problem z wykreślaniem danych z tym wynikiem. Idealnie chciałbym użyć ggplot2, ponieważ chcę dodać rzeczy do pierwotnej fabuły.

Dzięki!

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Jestem trochę zaskoczony, czego szukasz, ale co z czymś takim?

im <- with(df, akima::interp(x, y, z, nx = 1000, ny = 1000))
df2 <- data.frame(expand.grid(x = im$x, y = im$y), z = c(im$z))

ggplot(df2, aes(x, y, fill = z)) +
geom_raster() +
viridis::scale_fill_viridis()

wprowadź opis obrazu tutaj


0 dla odpowiedzi nr 2

W przypadku poletek konturowych używam pakietu "rgl". Pozwala to na manipulację działką w czasie rzeczywistym w celu uzyskania najlepszego widoku.

library("rgl")

x <- seq(from = 0.01,to = 1, by = 0.01)
y <- seq(from = 0.01,to = 1, by = 0.01)

#z <- (0.9-xAxis)^2 + (0.5-yAxis)^2

df <- expand.grid(x,y)
xAxis <- df$Var1/(1+df$Var1*df$Var2)
yAxis <- df$Var2/(1+df$Var1*df$Var2)

df$z <- (0.9-xAxis)^2 + (0.5-yAxis)^2

surface3d(x=x, y=y, z=df$z, col="blue", back="lines")
title3d(xlab="x", zlab="z", ylab="y")
axes3d(tick="FALSE")

Pakiet rgl jest porównywalny z pakietem ggplot2 w celu dostosowania końcowej działki. Odstępy siatki 0,01 są wystarczająco bliskie dla tego typu gładkiej powierzchni.