/ / Jak grep częściowy ciąg znaków? R - r, regex, string

Jak grep częściowy ciąg znaków? R - r, regex, string

Mam plik o nazwie data z około 2000 kolumn o nazwie w następujący sposób:

Open-YV2004
High-YV2004
Low-YV2004
Settle-YV2004
Change-YV2004
Wave-YV2004
Volume-YV2004
Prev. Day Open Interest-YV2004
EFP Volume-YV2004
EFS Volume-YV2004
Block Volume-YV2004

pozostałe nadal mają te same nazwy, ale inny prefiks (YV2004 powyżej)

Obecnie używam:

Volume <- new[,grep("Volume", colnames(data))]

to pokazuje wszystkie kolumny zawierające "Volume" w ich imieniu:

Volume-YV2004
EFP Volume-YV2004
EFS Volume-YV2004
Block Volume-YV2004

Chciałbym wziąć tylko te zawierające "Volume" tylko

Rozwiązanie:

Volume-YV2004

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć ^ w wyrażeniu regularnym, aby wskazać, że poszukiwany ciąg musi zaczynać się od następującego tekstu:

Volume <- new[,grep("^Volume", colnames(data))]