/ / unzip () nie działa przy użyciu install_github - r

unzip () nie działa przy użyciu install_github - r

Wiele osób w moim zespole ma problemy z instalowaniem pakietów z Github za pomocą install_github w systemie Windows 7 Enterprise. Jednak nie mam tych problemów na tej samej wersji. Na przykład podczas próby instalacji readr, widzą, co następuje:

> devtools::install_github("hadley/readr")
Using GitHub PAT from envvar GITHUB_PAT
Downloading GitHub repo hadley/readr@master
from URL https://api.github.com/repos/hadley/readr/zipball/master
Error in utils::unzip(src, exdir = target) :
cannot open file "C:/Users/XXXXX/AppData/Local/Temp/RtmpYVS4zi/devtools23d42e596b7c/tidyverse-readr-b8c3ddb/R/POSIXct.R": No such file or directory

Mają uprawnienia do zapisu do folderu TMP, w którym wyodrębniane są te pliki.

Co ciekawe, gdy ściągną zipbezpośrednio ze strony Githuba i spróbuj wyodrębnić do swojego folderu użytkownika, uzyskują takie samo zachowanie z Winzip, ale 7-zip może pomyślnie rozpakować plik.

Czy ktoś wie, co może być przyczyną tego zachowania?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj uruchomić options(unzip = "internal") przed uruchomieniem devtools::install_github. To działało dla mnie w przeszłości, nie wiem dlaczego.