/ / Jak zdefiniować te terminy w mojej funkcji - r

Jak zdefiniować te terminy w mojej funkcji - r

Próbuję utworzyć funkcję GP (x) = N * (FMR / (ED * AE)), gdzie x oznacza dni w roku (od 1 do 365).

Mój problem polega na tym, że chcę, aby N i FMR dorównywały pewnej liczbie, gdy x <i> pewnego dnia roku i nie mam pojęcia, jak to zakodować w normalnym kodzie funkcji. tj. GP <-function (...)

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć if/else lub możesz użyć ifelse() aby ustawić wartość FMR i N warunkowo na x

GP <- function (x,ED,AE){
# option 1, use an if/else clause
if(x < 100)
FMR = 10
else
FMR = 20
# option 2: use ifelse()
N = ifelse(x < 100,10,20)

return(  N*(FMR/(ED*AE)) )
}