/ / przycinaj białe znaki dla polecenia drukowania w r markdown - r, r-markdown

przycinaj białą przestrzeń dla polecenia drukowania w r markdown - r, r-markdown

R Markdown wyświetla niechcianą przestrzeń między wierszami, kiedy wypiszę zmienną znakową ramki danych za pomocą polecenia print(df[[i]])

wprowadź opis obrazu tutaj

Moje pożądane wyniki zachowałyby podział linii, ale bez białych odstępów między liniami podobnymi do poniższych. Mogę go uzyskać za pomocą polecenia print(df[[i]]) w R, ale nie mogę tego zrobić w R Markdown

[1] "No negative points"
[2] "The course was too short, not all interesting parts of the method could be covered."
[3] "the exercises to do at home were done together during course hours, which took too long in comparison to learning new stuff daily.  furthermore, I would have wished for even more theoretical input instead of the long R exercises (see above)"

AKTUALIZACJA: Problem wydaje się, że w pośrednim pliku lateksu czasami przeciążenie nie wymaga wstawiania //. Poniżej przykład kodu lateksu wynikający z przeceny

{[}1{]} ``good overview over underlying principles of web scraping""\
{[}2{]} ``none""\
{[}3{]} ``very well presented""\
{[}4{]} ``- clear distinction between `big data" and `medium data" -
insight into what R can do in terms of webscraping"" {[}5{]} ``- a good
insight into what is possible with R w.r.t. webscraping""

Każda pomoc jest doceniana

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Biorąc to pod uwagę:

```{r}
df <- data.frame(c("No negative points", "The course was too short, not all interesting parts of the method could be covered.", "the exercises to do at home were done together during course hours, which took too long in comparison to learning new stuff daily.  furthermore, I would have wished for even more theoretical imput instead of the long R exercises (see above)"), stringsAsFactors = FALSE)
```

Spróbuj użyć results argument dla fragmentu R w przecenie:

```{r, results = "asis"}
print(df[[1]])
```

Dla wyników takich jak:

wprowadź opis obrazu tutaj