/ / Jak zdobyć pozycję według wartości kolumny z warunkami w innej kolumnie? - r

Jak zdobyć pozycję według wartości kolumny z warunkami w innej kolumnie? - r

> df <- data.frame(
+  name = c("Jordan", "Kobe", "Iverson", "T-mac"),
+  value = c(23, 24, 3, 1)
+ )

> df
name value
1 Jordan  23
2  Kobe  24
3 Iverson   3
4  T-mac   1
>
> (df %>% mutate(rank.value = rank(-value)) %>%
filter(name== "Jordan") %>%
select(rank.value))[[1,1]]
[1] 2

Chcę uzyskać wartość według wartości, której nazwa to Jordan. Mogę to zrobić za pomocą skomplikowanej metody powyżej.

jakiejkolwiek prostszej lub lepszej metody, aby ją zdobyć?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Nie jestem pewien, czy jest to prostsze:

order(-df[,2])[which(df[,1]=="Jordan")]

#[1] 2