/ / Konwersja na czynnik prowadzi do NA - r

Konwersja na czynnik prowadzi do NA - r

Mam następującą ramkę danych R.

data<-data.frame(Outlook=c("Sunny","Sunny","Overcast","Rainy","Rainy","Rainy",    "Overcast", "Sunny") )

ale muszę go zmienić, aby przypisać liczbę całkowitą do każdej wartości (zrób to factor). Więc biegnę:

ordered(as.character(data$Outlook),
levels = c(100,50, 30),
labels = c("Overcast", "Rainy", "Sunny"))

Ale to sprawia, że ​​wszystko NA dla mnie

<NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
Levels: Overcast < Rainy < Sunny

Więc, jak mogę to powstrzymać przed zrobieniem NA?

widziałem to, ale mi nie pomógł

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Dzięki @ zx8754

outlook<-setNames(c(100, 50, 30), c("Overcast", "Rainy", "Sunny"))[data$Outlook]

Rozwiązać problem