/ / Obliczanie RMSE dla losowego lasu w R? - r, losowy las

Obliczenia RMSE dla losowego lasu w R? - r, losowy las

Jestem całkiem nowy w R i mam pytanie, mam nadzieję, że możesz mi pomóc. Chciałbym obliczyć RMSE między przetestowanym a przewidywanym zestawem danych.

train = cdat[ii,]
test = cdat[-ii,]
rffit = randomForest(price~.,data=train,mtry=2,ntree=500)
rfvalpred = predict(rffit,newdata=test)
rmse = sqrt(mean((test$price-rfvalpred)^2))

Jakoś otrzymuję bardzo zły numer dla RMSE jak 400, jakikolwiek pomysł, jaki może być powód?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Twój RMSE może przyjmować wartości pomiędzy [0, + Inf] w zależności od zestawu danych. 400 może być poprawną odpowiedzią na twoją sprawę.