/ / regexp lub algorytmy do wyszukiwania podzbiorów w danych dla wielu zestawów danych wejściowych - regex, string, algorytm, zestaw, dopasowywanie wzorców

wyrażenia regexp lub algorytmy do wyszukiwania podzbiorów w danych dla danych wielu zestawów wejściowych - regex, string, algorytm, zestaw, dopasowywanie wzorców

Data-to-look-in, traktowane jako ciąg dwucyfrowych liczb dziesiętnych: 050607030405010602091000080403021519227701080211130608090001141313121105040605020008070705

Zestawy wejściowe, traktowane jako ciąg dwucyfrowych liczb dziesiętnych: (za) 050607 i (b) 080211

Czego chcę :

Lokalizacja dowolnego "podciągu" w podanej kolejności zestawu wejściowego (b) (08, 02, 11, 0802, 0811, 0211), JEŚLI jest bliżej niż, powiedzmy, 20 (10 dwucyfrowych) miejsc z dowolnego zestawu wejściowego (a), w podanej kolejności (05, 06, 07, 0506, 0507, 0607), w Data-to-look-in.

Może być więcej zestawów danych wejściowych, ale na razie zacznijmy od tylko dwóch.

Jeśli nie jest to optymalne w przypadku wyrażeń regularnych, czy mógłbyś zaproponować sposób, w jaki powinienem sobie z tym poradzić?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Rozważ użycie KMP algorytm do znajdowania w liniowych lokalizacjach czasu "podłańcuchów" zestawu wejściowego w łańcuchu "Dane do wyszukania".