/ / Reguły przepisywania Apache'a z sekwencjami odwrotnych ukośników Perla nie działają - regex, perl, apache, .htaccess, mod-rewrite

Reguły przepisywania Apache z sekwencjami odwrotnych ukośników Perla nie działają - regex, perl, apache, .htaccess, mod-rewrite

Mam jedną dość prostą regułę przepisywania działającą na Nginx:

rewrite (*UTF8)^/([pLpN/-]*)$ /index.php?route=$1;

Używa sekwencji odwrotnych ukośników Perla, aby dopasować wszystkie litery i cyfry Unicode.

Próbowałem odtworzyć go na Apache:

RewriteRule ^([pLpN/-]*)$ /index.php?route=$1 [QSA,L]

jednak dopasowuje tylko ukośniki i kreski. Dziennik błędów jest czysty.

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

mod_rewrite nie wspiera p właściwości, ale możesz użyć w z B i NE flagę, która prześle zmieniony identyfikator URI do /index.php:

RewriteRule ^([w/-]+)$ /index.php?route=$1 [QSA,L,B,NE]

PS: w obejmuje również podkreślenie.