/ / Jak zamienić ciąg znaków między dwoma znakami w Sublime - regex, sublimetext3

Jak zamienić ciąg znaków między dwoma znakami w Sublime - regex, sublimetext3

jak mogę zamienić ciąg znaków między przecinkiem i ukośnikiem dla wielu linii w Sublime? Na przykład z innym numerem

problem

[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100],
[0,16,0/1168*100],  [1,16,0/1168*100]

wprowadź opis obrazu tutaj

wynik

[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100],
[0,8/1168*100],8/1168*100]

tutaj jest artykuł omawianie rozwiązania

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Posługiwać się Find -> Replace...

Potem skręć Regular expression w dniu i Replace All

To jest wyrażenie regularne, którego potrzebujesz: ,d?/