/ / wyrażenie regularne mysql - regex

wyrażenie regularne mysql - regex

Piszę mysql select z regxp w ten sposób

SELECT name FROM employees WHERE name REGEXP "^A"

jaka jest składnia wyrażeń regularnych dla tego:

każdy rekord, który zawiera gmail.com

dzięki

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Nie używałbym tutaj REGEXP:

SELECT name FROM employees WHERE name LIKE "%gmail.com%";

Twoje zdrowie


0 dla odpowiedzi nr 2

Czy tego właśnie szukasz?

REGEXP "@gmail.com$"