/ / uzyskanie wartości pola tekstowego i wyniku wyszukiwania po stronie po kliknięciu przycisku wyszukiwania w rubinach na szynach - ruby-on-rails

uzyskanie wartości pola tekstowego i wyniku wyszukiwania po stronie po kliknięciu przycisku wyszukiwania w rubinach na szynach - ruby-on-rails

Na mojej stronie wyszukiwania mam pole tekstowe z kodem pocztowymi kiedy wprowadzam kod pocztowy w polu tekstowym i klikam przycisk wyszukiwania, wartość pola tekstowego to strata, a także wynik wyszukiwania to strata, co robię dla stabilnej wartości pola tekstowego kodu pocztowego i wyniku wyszukiwania po kliknięciu przycisku wyszukiwania. poniżej znajduje się moja strona widoku:

<%= form_for :search, :url => { :method => :get, :action => :search } do |f| %>
<table width="100%">
<tr>
<td align="center" style="vertical-align:top;" width="35%">
<table>
<tr>
<td align="center">
<%= text_field_tag "tf_Zip",nil,:placeholder =>"Zip" %>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<% if !@user.nil? %>
<% @user.each do |uzr| %>
<tr>
<td bgcolor="#CCDBE0" width="40%">
<%= image_tag @user_img.photo.url(:small),:alt => " " %>
<br/>
<div><a style="color:blue;" href = "profile?id=<%= uzr.id %>"><%= uzr.First_Name + " " + uzr.Last_Name %></a></div>
</td>
<td bgcolor="#CCDBE0" width="60%" style="text-align:center;">
<div class="buttonblck1"><a href="searchings?id=<%= uzr.id %>">Send Request </a></div>
</td>
</tr>
<%  end %>
<% end %>
</table>
<% end %>

i poniżej jest strona kontrolera

if ( !params[:tf_Zip].blank? or params[:tf_Zip] != "" )
@user = User.find(:all,:conditions=>[""user_Zip" = ? and "id" != ? ",params[:tf_Zip], current_user.id])
end

Uprzejmie mnie zasugeruj, czekając na twoją odpowiedź. " Dzięki

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Pierwszy:

form_for jest przeznaczony do użycia z instancją ActiveModel lub ActiveRecord.
Posługiwać się form_tag, jeśli chcesz utworzyć formularz, który nie jest oparty na obiekcie.

Druga:

ponieważ nie masz nic przeciwko temu, gdzie przechowywane są atrybuty, musisz je podać samemu.
Wartość jest określona w drugim parametrze text_field_tag
np. w kontrolerze:

@zip_search = params[:tf_Zip].presence
if @zip_search
@user = ...
end

i według Pana:

<%= form_tag url_for( :controller => :search, :action => :search), :method => :get) do %>
<%= text_field_tag "tf_Zip", @zip_search, :placholder => "Zip" %>
<% end %>