/ / Błąd Heroku w aplikacji rails - ruby-on-rails, heroku

Błąd Heroku w aplikacji rails - ruby-on-rails, heroku

Z powodzeniem utworzyłem prostą aplikację i przekazałem ją do Heroku.Przy pierwszym uruchomieniu mogłem poprawnie uzyskać dostęp do adresu URL, jednak po dokonaniu zmiany i zatwierdzeniu otrzymuję następujący błąd:

Wystąpił błąd w aplikacji i Twoja strona nie mogła być serwowane. Spróbuj ponownie za kilka chwil. Jeśli jesteś aplikacją właściciel, sprawdź swoje logi, by poznać szczegóły.

Sprawdziłem dzienniki za pomocą heroku logs a wynik jest następujący:

2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /home/heroku_rack/heroku.ru:1:in `<main>"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/rack/adapter/loader.rb:36:in `load"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /home/heroku_rack/heroku.ru:1:in `new"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/thin/controllers/controller.rb:175:in `load_rackup_config"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/rack/adapter/loader.rb:36:in `eval"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/thin/controllers/controller.rb:65:in `start"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/thin/runner.rb:143:in `run!"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/bin/thin:6:in `<top (required)>"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/bin/thin:19:in `load"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/thin/runner.rb:177:in `run_command"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/rack-1.3.6/lib/rack/builder.rb:51:in `initialize"
2012-01-16T18:15:07+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/bin/thin:19:in `<main>"
2012-01-16T18:15:09+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to crashed
2012-01-16T18:15:09+00:00 heroku[web.1]: Process exited
2012-01-16T18:15:12+00:00 heroku[router]: Error H10 (App crashed) -> GET falling-warrior-5337.heroku.com/ dyno= queue= wait= service= status=503 bytes=
2012-01-16T18:17:29+00:00 heroku[router]: Error H10 (App crashed) -> GET falling-warrior-5337.heroku.com/ dyno= queue= wait= service= status=503 bytes=
2012-01-16T18:22:03+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to created
2012-01-16T18:22:03+00:00 heroku[web.1]: State changed from created to starting
2012-01-16T18:22:09+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command `thin -p 16412 -e production -R /home/heroku_rack/heroku.ru start`
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]: /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activerecord-3.1.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:71:in `rescue in establish_connection": Please install the postgresql adapter: `gem install activerecord-postgresql-adapter` (pg is not part of the bundle. Add it to Gemfile.) (RuntimeError)
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activerecord-3.1.3/lib/active_record/railtie.rb:69:in `block (2 levels) in <class:Railtie>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:36:in `instance_eval"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activerecord-3.1.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:55:in `establish_connection"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9

2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activerecord-3.1.3/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:68:in `establish_connection"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:36:in `execute_hook"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:43:in `block in run_load_hooks"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:42:in `run_load_hooks"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:42:in `each"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activerecord-3.1.3/lib/active_record/base.rb:2190:in `<top (required)>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/app/models/category.rb:1:in `<top (required)>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:240:in `block in require"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:225:in `load_dependency"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:240:in `require"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:240:in `require"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:348:in `require_or_load"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:489:in `load_missing_constant"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:181:in `block in const_missing"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:179:in `const_missing"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/inflector/methods.rb:123:in `each"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:179:in `each"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/inflector/methods.rb:124:in `block in constantize"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/inflector/methods.rb:123:in `constantize"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/core_ext/string/inflections.rb:43:in `constantize"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/actionpack-3.1.3/lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:148:in `_default_wrap_model"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/actionpack-3.1.3/lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:167:in `_set_wrapper_defaults"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/actionpack-3.1.3/lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:128:in `inherited"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/actionpack-3.1.3/lib/abstract_controller/railties/routes_helpers.rb:7:in `block (2 levels) in with"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/actionpack-3.1.3/lib/action_controller/railties/paths.rb:7:in `block (2 levels) in with"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/app/controllers/categories_controller.rb:1:in `<top (required)>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:240:in `block in require"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:225:in `load_dependency"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:240:in `require"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:240:in `require"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:348:in `require_or_load"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:214:in `require_dependency"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/engine.rb:416:in `each"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/activesupport-3.1.3/lib/active_support/dependencies.rb:302:in `depend_on"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/engine.rb:417:in `block (2 levels) in eager_load!"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/engine.rb:414:in `each"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/application/finisher.rb:51:in `block in <module:Finisher>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/initializable.rb:30:in `instance_exec"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/engine.rb:414:in `eager_load!"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/engine.rb:416:in `block in eager_load!"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/initializable.rb:54:in `each"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/application.rb:96:in `initialize!"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/railtie/configurable.rb:30:in `method_missing"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/initializable.

2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/config/environment.rb:5:in `<top (required)>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from <internal:lib/rubygems/custom_require>:29:in `require"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/initializable.rb:55:in `block in run_initializers"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.1.3/lib/rails/initializable.rb:54:in `run_initializers"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from <internal:lib/rubygems/custom_require>:29:in `require"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /home/heroku_rack/heroku.ru:23:in `eval"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /home/heroku_rack/heroku.ru:23:in `block (3 levels) in <main>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/rack-1.3.6/lib/rack/builder.rb:51:in `initialize"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/rack-1.3.6/lib/rack/builder.rb:120:in `new"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/rack-1.3.6/lib/rack/builder.rb:120:in `map"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from config.ru:3:in `block (3 levels) in <main>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /home/heroku_rack/heroku.ru:18:in `block (2 levels) in <main>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /home/heroku_rack/heroku.ru:11:in `new"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /home/heroku_rack/heroku.ru:11:in `block in <main>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/rack-1.3.6/lib/rack/builder.rb:51:in `instance_eval"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/rack-1.3.6/lib/rack/builder.rb:51:in `instance_eval"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/rack-1.3.6/lib/rack/builder.rb:51:in `initialize"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/rack-1.3.6/lib/rack/builder.rb:51:in `initialize"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /home/heroku_rack/heroku.ru:1:in `new"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/thin/controllers/controller.rb:175:in `load_rackup_config"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/thin/runner.rb:177:in `run_command"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/thin/controllers/controller.rb:65:in `start"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/rack/adapter/loader.rb:36:in `eval"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/thin/runner.rb:143:in `run!"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /app/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/rack-1.3.6/lib/rack/builder.rb:51:in `instance_eval"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /home/heroku_rack/heroku.ru:1:in `<main>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/bin/thin:19:in `<main>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/bin/thin:19:in `load"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/bin/thin:6:in `<top (required)>"
2012-01-16T18:22:13+00:00 app[web.1]:  from /usr/ruby1.9.2/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/thin-1.2.6/lib/rack/adapter/loader.rb:36:in `load"
2012-01-16T18:22:15+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to crashed
2012-01-16T18:22:15+00:00 heroku[web.1]: Process exited

Jestem pod Ubuntu, używając RVM z Ruby 1.9.2 i Railsy 3.1 - Bieganie heroku stack mówi mi, że jest to środowisko wdrażania bamboo-mri-1.9.2

Aplikacja działa poprawnie w języku lokalnym.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Komunikat o błędzie wydaje się dość jasny. Powinieneś dodać pg do twojego Gemfile, ponieważ Heroku używa bazy danych postgresql zamiast mysql lub sqlite3.