/ / strona indeksu nowego modelu, pokazuje inną stronę indeksu modelu - ruby-on-rails, routing, scaffolding

strona indeksu nowego modelu, pokazuje inną stronę indeksu modelu - ruby-on-rails, routing, scaffolding

Wygenerowałem nowy model z:

szyny tworzą stronę rusztowania

Następnie próbuję wyświetlić wszystkie wpisy, ale zamiast pokazywania / witryn wyświetla / urządzenia

> rake routes
>  test_on GET  /test/on(.:format)        test#on
test_off GET  /test/off(.:format)        test#off
power_on GET  /power/on(.:format)        power#on
power_off GET  /power/off(.:format)       power#off
power_cycle GET  /power/cycle(.:format)      power#cycle
home_index GET  /home/index(.:format)       home#index
devices_new GET  /devices/new(.:format)      devices#new
devices_destroy DELETE /devices/destroy(.:format)    devices#destroy
turnon_device PUT  /devices/:id/turnon(.:format)   devices#turnon
turnoff_device PUT  /devices/:id/turnoff(.:format)  devices#turnoff
powercycle_device PUT  /devices/:id/powercycle(.:format) devices#powercycle
getsites_device GET  /devices/:id/getsites(.:format)  devices#getsites
devices GET  /devices(.:format)        devices#index
POST  /devices(.:format)        devices#create
new_device GET  /devices/new(.:format)      devices#new
edit_device GET  /devices/:id/edit(.:format)    devices#edit
device GET  /devices/:id(.:format)      devices#show
PUT  /devices/:id(.:format)      devices#update
DELETE /devices/:id(.:format)      devices#destroy
users GET  /users(.:format)         users#index
POST  /users(.:format)         users#create
new_user GET  /users/new(.:format)       users#new
edit_user GET  /users/:id/edit(.:format)     users#edit
user GET  /users/:id(.:format)       users#show
PUT  /users/:id(.:format)       users#update
DELETE /users/:id(.:format)       users#destroy
sites GET  /sites(.:format)         sites#index
POST  /sites(.:format)         sites#create
new_site GET  /sites/new(.:format)       sites#new
edit_site GET  /sites/:id/edit(.:format)     sites#edit
site GET  /sites/:id(.:format)       sites#show
PUT  /sites/:id(.:format)       sites#update
DELETE /sites/:id(.:format)       sites#destroy
root    /                 devices#index

Doceniam każdą pomoc Dziękuję Ci, re

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Co masz na myśli? Masz obie:

   devices GET  /devices(.:format)        devices#index
sites GET  /sites(.:format)         sites#index

Czy możesz napisać lepsze wyjaśnienie swojego problemu?