/ / Staging na heroku z inną bazą danych niż prod - ruby-on-rails, heroku

Inscenizacja na heroku z inną bazą danych niż prod - ruby-on-rails, heroku

Mam aplikację rails, która działa na serwerze autonomicznym i używa mysql. Chciałbym utworzyć serwer pomostowy, który uruchamia pg. Obecnie mój Gemfile wygląda jak ...

gem "rails", "3.2.13"

# Bundle edge Rails instead:
# gem "rails", :git => "git://github.com/rails/rails.git"

gem "mysql2"

group :staging do
gem "therubyracer"
end

group :development, :test do
gem "sqlite3"
gem "pg"
end

Chciałbym po prostu upuścić klejnot "pg" w inscenizacjęgrupy, ale jak mogę wyznaczyć heroku jako inscenizację. Więc kiedy pcham do heroku, to on wie, aby pobrać plik pg z grupy pomostowej, a nie z katalogu głównego Gemfile?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Ważniejsze jest twoje config/database.yml plik. Powinieneś mieć możliwość zainstalowania obu klejnotów (o ile nie mają niezgodnych zależności), ale określić kartę PostgreSQL i ustawienia połączenia w środowisku pomostowym.

Jeśli chcesz tylko jeden z dwóch klejnotów zainstalowanych w danym środowisku, wtedy umieść mysql2 klejnot w środku production grupa i pg klejnot w a staging Grupa.