/ / pokaż wszystkie opcje strony bez luki w paginacji kaminari - ruby-on-rails, paginacja, kaminari

pokaż wszystkie opcje strony bez luki w paginacji kaminari - ruby-on-rails, paginacja, kaminari

Próbuję uzyskać wszystkie opcje strony do wyświetlenia bez "luki" wielokropka:

1 2 3 4 5 6 ... 12

i więcej takich

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

niezależnie od liczby stron.

"Wkurzyłem się z poglądami kaminari bez końca i nie widzę niczego w opcjach konfiguracji.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj zwiększyć opcję "outer_window" w config / initializers / kaminari_config.rb. Przykład:

Kaminari.configure do |config|
config.outer_window = 12
end