/ / ActionController :: Live Streaming (Rails 4) nie działa poprawnie z Firefoksem? - ruby-on-rails, firefox, ruby-on-rails-4

ActionController :: Live Streaming (Rails 4) nie działa poprawnie z Firefoksem? - ruby-on-rails, firefox, ruby-on-rails-4

Chciałem przetestować nową funkcję przesyłania strumieniowego. Poniższy kod działa poprawnie w Chrome, tak jak powinien. Jednak w Firefoksie 23 pojawia się okno dialogowe "Wybrałeś otwarcie" -> "Otwórz za pomocą" / "Zapisz plik" z tym żądaniem.

def show
response.headers[ "Content-Type" ] = "text/event-stream"
3.times {
response.stream.write "Hello, browser!n"
sleep 1 }
response.stream.close
end

nagłówki odpowiedzi curl zawierają:

Content-Type: text/event-stream

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie jestem pewien co do Firefoksa 23, ale w niektórych przeglądarkach Zdarzenia wysłane przez serwer nie jest obsługiwane. Jeśli tak jest w przypadku Firefoksa 23, spróbuj go użyć EventSource Polyfill jest kompatybilny ze starszymi przeglądarkami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat SSE, spójrz na tę prezentację