/ / Dereferencje zmiennych w wyrażeniu regularnym ruby ​​- ruby

Zmienne deskrypcyjne w ruby ​​regex - ruby

Mam problem z rozgryzieniem tego. Muszę być w stanie wyrejestrować zmienną całkowitą w ruby ​​w wyrażeniu regularnym. Powiedzmy na przykład, że mam ciąg o nazwie this_string i chcę wstawiać spację co 8 znaków, to zadziała:

this_string.scan(/.{8}|.+/).join(" ")

Ale jak mam to zrobić co N znaków za pomocą wyrażenia regularnego, gdzie N jest dowolną liczbą całkowitą?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1
n = 3
s.scan(Regexp.new ".{#{n}}|.+").join " "