/ / Ruby regex / [xF0-xF7] [x80-xBF] {3} / - Błąd "zbyt krótki znak ucieczki multibajtowej" - ruby, regex, unicode

Ruby regex / [xF0-xF7] [x80-xBF] {3} / - Błąd "zbyt krótki znak ucieczki multibajtów" - ruby, regex, unicode

To regex działa w PHP:

preg_match("/[xF0-xF7][x80-xBF]{3}/", "