/ / Ruby regex: wyodrębnia tekst między cudzysłowami - ruby, regex

Ruby regex: wyodrębnij tekst między cudzysłowami - ruby, regex

Jaki jest najlepszy sposób na wydobycie cytowanych słów / wyrażeń z tekstu?

Ta moja próba nie działa poprawnie:

text.scan(/"([^"]+)/)

Odpowiedzi:

38 dla odpowiedzi nr 1

Myślę, że chcesz:

text.scan(/"([^"]*)"/)

Działa w Rubular.