/ / liquid nie formatuje dat w przypadku użycia z jekyll - ruby, liquid, jekyll, formatowanie daty

liquid nie formatuje dat w przypadku użycia z jekyll - ruby, liquid, jekyll, formatowanie daty

{{ post.date | "%B %e, %Y" }}

jest konwertowany na

2011-11-10 00:00:00 -0500

Moje wersje są wymienione poniżej:

 % ruby -v
ruby 1.9.1p0 (2009-01-30 revision 21907) [i686-linux]

% gem list | grep liquid
liquid (2.3.0, 2.0.0)

% jekyll --version
Jekyll 0.11.0

Próbowałem googlować, ale nie znalazłem nic przydatnego błąd został otwarty w tej samej sprawie, ale została zamknięta bez żadnej odpowiedzi.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Przejście na ruby ​​1.8.7 rozwiązuje ten problem

 % ruby -v
ruby 1.8.7 (2011-06-30 patchlevel 352) [i686-linux]

0 dla odpowiedzi nr 2

Myślę, że właściwym sposobem na zrobienie tego przy pomocy ruby-1.9 jest

{{ post.date | date: "%B %e, %Y" }}