/ / Jak mogę włączyć tryb debugowania w Middleman, aby zobaczyć dodatkowe dane wyjściowe dziennika? - rubin, pośrednik

Jak mogę włączyć tryb debugowania w Middleman, aby zobaczyć dodatkowe dane wyjściowe dziennika? - rubin, pośrednik

Dokumenty wydają się nie wspominać o niczym, ale widzę odniesienia do logger.debug "Some log message" w kodzie źródłowym, który aktualnie nie wysyła niczego w moim środowisku programisty.

Jak mogę włączyć tryb debugowania dla rejestratora?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Znaleziono:

middleman server --verbose