/ / Przenoszenie artykułów na blogu w Middleman - ruby, blogi, pośrednik

Przenoszenie artykułów blogów w Middleman - ruby, blogi, pośrednik

Używam klejnotu Middleman Blog dla mojej strony, ale domyślnie wydaje się, że artykuły bloga muszą znajdować się w /source co nie jest szczególnie miłe, gdy patrzy się na drzewo w vimie i próbuje zlokalizować jeden z pozostałych plików (na przykład szablon).

Patrząc na dokumentację, nie widzę, czy istnieje sposób na przeniesienie artykułów na blogu, więc są one przechowywane gdzie indziej, np. blog_articles folder lub podobne.

czy to możliwe?

Odpowiedzi:

11 dla odpowiedzi nr 1

Umieść poniższe w pliku config.rb.

activate :blog do |blog|
blog.permalink = ":year-:month-:day-:title.html"
blog.sources = "blog_articles/:title.html"
end

Zakładając, że masz post 2012-01-01-example-article.html.markdown przechowywane w folderze source/blog_articles.

Powinieneś zobaczyć wpis z tym adresem URL: http://localhost:4567/2012-01-01-example-article.html. (Może być konieczne ponowne uruchomienie pośrednika przy zmianie config.rb plik.)

Należy pamiętać, że musiałem również ustawić blog.permalink, blog.sources Samo ustawienie nie wystarczyło.

Dodatkowa wskazówka: mam activate :directory_indexes w moim config.rb plik. To ustawienie zapewnia ładnie wyglądające adresy URL bez adresu .html część. Jeśli chcesz to samo dla swoich blogów, możesz upuścić .html od twojego blog.permalinkoprawa. Tak jak w przypadku:

activate :blog do |blog|
blog.permalink = ":year-:month-:day-:title"
blog.sources = "blog_articles/:title.html"
end

Teraz możesz zobaczyć swój post z tym adresem URL: http://localhost:4567/2012-01-01-example-article.


0 dla odpowiedzi nr 2

Pomieszałem z rozszerzeniem bloga pośrednika, ale zrezygnowałem z jego względnej nieprzejrzystości. Patrząc na źródło, wydaje się jednak, że prefix opcja może ci pomóc? Nie jest pewne, czy prefiks jest przedrostkiem adresu URL, czy prefiksem ścieżki lokalnej:

activate :blog do |blog|
blog.prefix = "/blog_articles"
end

0 dla odpowiedzi № 3

Patrząc na kod, który się pojawia, jest :sources opcja, której możesz użyć. Jeśli zaglądasz do źródła, jest na to przykład:

https://github.com/middleman/middleman-blog/tree/master/fixtures/article-dirs-app


0 dla odpowiedzi nr 4

Powyższe rozwiązanie działało dla mnie, gdy wprowadziłem następujące zmiany w opcjach konfiguracji permalink / source:

blog.permalink = ":title.html"
blog.sources   = "posts/:year-:month-:day-:title.html"

Link bezpośredni to lokalizacja, w której będzie się pojawiać w adresie URL przeglądarki, gdzie źródłem są lokalizacje postów.

Korzystanie z pośrednika 3.2.1


0 dla odpowiedzi № 5

Zrobiłem folder z blogiem w katalogu źródłowym. Następnie utworzę katalog wpisów i przeniesię tam wszystkie moje posty. źródło / blog / posty / ...

a następnie wewnątrz pliku config.rb

activate :blog do |blog|
..........
blog.permalink = "blog/:year/:month/:day/:title.html"
blog.sources = "blog/posts/:year-:month-:day-:title.html"
.........
end