/ / Czy bazy danych w pamięci przechowują pamięć zgodnie ze zdefiniowanym rozmiarem pola lub tylko wielkością danych w środku? - sap, hana

Czy bazy danych w pamięci przechowują pamięć zgodnie ze zdefiniowanym rozmiarem pola lub tylko wielkością danych w środku? - sap, hana

Pracuję z SAP HANA ...

Przykład

NVARCHAR (4000)

Dane: ThisISaString

Czy używana jest pamięć RAM = 4000 lub 13?

Jeśli rezerwuje 4000, to ta przestrzeń może się naprawdę sumować, gdy masz dużo rekordów.

Próbuję zdecydować, ile buforu powinienem użyć dla moich pól tekstowych

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Co robię z twojego pytania w jego obecnej formiew jaki sposób SAP HANA obsługuje łańcuchy o zmiennej długości, jeśli chodzi o prezentowanie go klientowi (biorę z zamiarem zarezerwowania bufora). Zatem nie będę dyskutować o tym, co dzieje się wewnątrz HANA, kiedy wprowadzasz wartość do tabeli - jest to dość skomplikowane i zależy od użytego typu tabeli (kolumna, wiersz, zewnętrzny, tymczasowy ...)

Tak więc, dla aplikacji klienckiej, a (N)VARCHAR spowoduje napis o długości zapisanej wartości, tzn. nie będzie padding (ze spacjami na końcu).