/ / Czy możliwe jest stworzenie widoku analitycznego jako modelu trwałego w SAP HANA - sap, hana

Czy możliwe jest stworzenie widoku analitycznego jako modelu trwałego w SAP HANA - sap, hana

W bazie danych SAP HANA można tworzyćobiekty bazy danych, takie jak tabele, widoki, schematy, sekwencje jako modele trwałe. Na przykład utworzę plik .hdbtable zawierający opis nowej tabeli, a aktywacja pliku utworzyłaby tabelę w SAP HANA.

Pytanie brzmi, czy możliwe jest tworzenie widoków atrybutów i widoków analitycznych jako modeli trwałych.

Próbowałem użyć wygenerowanych plików deskryptorów XMLprzez edytor GUI do odtworzenia widoków w nowym projekcie. To działało dobrze dla widoku atrybutów, w którym aktywacja pliku .attributeview tworzy nowy widok atrybutu, jednak nie działał dla widoku .analytic.

Jeśli więc możliwe jest utworzenie widoku analitycznego jako modelu trwałego, jakie kroki należy wykonać?

Dzięki

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Tak, możliwe, tak jak powiedziałeś: Uzyskaj reprezentację xml utwórz odpowiedni plik .attributeview, .analyticview, .calculationview i po prostu go aktywuj. I oczywiście upewnij się, że twój użytkownik jest wystarczająco potężny, by zobaczyć i wywołać wszystkie potrzebne artefakty.


0 dla odpowiedzi nr 2

to dobre pytanie. Nie sądzę, że widoki analityczne i atrybutów są obsługiwane jako model trwały, przynajmniej o tym nie wiem. Możesz również sprawdzić na help.sap.com/hana, aby uzyskać zaktualizowane funkcje. Jak na mój tekst, nie widzę to jest możliwe.