/ / kompas: brak takich ram: "fundacja" - sass, zurb-foundation, compass-sass

kompas: brak takich ram: "fundacja" - sass, zurb-foundation, compass-sass

Próbuję użyć instalacji fundamentów zurbs

Mam ten klejnot zainstalowany: zurb-foundation (4.3.1)

Z mojego projektu:

 compass install foundation

Dostaję:

No such framework: "foundation"

Jak faktycznie korzystać z zainstalowanej platformy?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Polecenie to:

compass install -r zurb-foundation foundation

Jeśli masz już zainstalowaną zurb-foundation, polecenie utworzenia nowego projektu za pomocą fundacji to:

compass create <project-name> -r zurb-foundation --using foundation

Jeśli pracujesz z projektem, który już istnieje, używając fundacji i sass, potrzebujesz pliku config.rb w katalogu głównym:

require "zurb-foundation"
# Require any additional compass plugins here.

# Set this to the root of your project when deployed:
http_path = "/"
css_dir = "stylesheets"
sass_dir = "sass"
images_dir = "images"
javascripts_dir = "javascripts"

# You can select your preferred output style here (can be overridden via the command line):
# output_style = :expanded or :nested or :compact or :compressed

# To enable relative paths to assets via compass helper functions. Uncomment:
# relative_assets = true

# To disable debugging comments that display the original location of your selectors. Uncomment:
# line_comments = false


# If you prefer the indented syntax, you might want to regenerate this
# project again passing --syntax sass, or you can uncomment this:
# preferred_syntax = :sass
# and then run:
# sass-convert -R --from scss --to sass sass scss && rm -rf sass && mv scss sass
preferred_syntax = :scss

Upewnij się, że masz require "zurb-foundation" na górze. Właśnie to rozwiązałem dla mnie, gdy miałem już istniejący projekt.


0 dla odpowiedzi nr 2

Poniższe polecenie powinno pomóc, jest również określone w dokumentach tutaj.

Znalezione w "Tworzenie swojego pierwszego projektu".

$ compass create <project-name> -r zurb-foundation --using foundation

Powinienem zauważyć, że jest to stworzenie nowego projektu

Jeśli dodaje się do istniejącego projektu, być może przegapiłeś:

  • Add wymaga "zurb-foundation" do pliku config.rb