/ / wykorzystanie serwera pracy iskrowej - scala, apache-spark, ooyala

korzystanie z serwera pracy iskrowej - scala, apache-spark, ooyala

Jestem nowy, by iskrzyć. Chcę wiedzieć, jaki jest użytek, by zainicjować pracę nad serwerem, takim jak ooyala i Livy. iskrowy kod nie może się bezpośrednio komunikować z HDFS. Czy potrzebujemy medium takiego jak usługa internetowa do wysyłania i odbierania danych.

Dziękuję i pozdrawiam,

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

ooyala i Livy

Persistent Spark Context lub nie pomagają ci biegaćiskra taka jak usługa http, którą możesz poprosić o utworzenie lub uruchomienie zadania iskrzenia bezpośrednio z połączenia http zamiast wywoływania z polecenia, jak na przykład uruchamianie lub cronjob.

iskrowy kod nie może się bezpośrednio komunikować z HDFS

Nie. Może komunikować się bezpośrednio z HDFS.

Czy potrzebujemy medium takiego jak usługa internetowa do wysyłania i odbierania danych.

Właściwie ooyala i Livy zwracają wynik przez json, tak jak to robisz w interfejsie API. To zależy od tego, czy zbudujesz medium, czy nie.