/ / Spark import pakietu mllib - scala, apache-spark, apache-spark-mllib

Spark import członka pakietu mllib - scala, apache-spark, apache-spark-mllib

Chcę importować ze Sparka CholeskyDeposition.

Robię to w następny sposób. Po pierwsze zmodyfikowałem mój plik sbt i dodałem dodatkową zależność:

"org.apache.spark"%%"spark-mllib"%"1.3.0"

następnie importuję w moim kodzie Scala:

import org.apache.spark.mllib.linalg.CholeskyDecomposition

Kiedy wykonuję mój kod (przez build.sbt), mam następny komunikat o błędzie:

obiekt CholeskyDecomposition nie jest członkiem pakietu org.apache.spark.mllib.linalg

Kiedy modyfikuję moją instrukcję importu tylko do:

import org.apache.spark.mllib.linalg

wszystko idzie dobrze i kod jest wykonywanybez komunikatów o błędach (oczywiście bez obiektu CholeskyDecomposition). W każdym razie jestem całkiem pewny, że obiekt CholeskyDecomposition jest członkiem pakietu linalg z mllib Spark. Po prostu skopiuję instrukcję importu i nie mogę wykonać błędu składni.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Jest członkiem org.apache.spark.mllib.linalgteraz, ale nie było spark-mllib 1.3.

Nie jestem nawet pewien, kiedy został wprowadzony, ale uważam, że został dodany od tego czasu 1.6.0-SNAPSHOT kiedy czytam popełnia. (commit hash: 7bf07faa716bd6a01252c5e888d0956096bde026)