/ / Błąd przy wyświetlaniu x ilości wyników dla Dataframe Spark - scala, apache-spark, apache-spark-sql

Błąd przy wyświetlaniu x ilości wyników dla Dataframe Spark - scala, apache-spark, apache-spark-sql

Nigdy o tym nie słyszałem, ale dzieje się to tutaj:

Mam frameworka generowane przez operację sqlContext.sql w Scala. Przypuszczalnie powinno być 12 rekordów, jak pokazano w jego źródle danych mysql.

Kiedy używam:

result.show(7)

7 wyników pokazuje się normalnie; Kiedy używam:

result.show(8)

Otrzymałem następujący błąd:

18/03/05 21:02:48 INFO HadoopRDD: Podział wejścia: hdfs: //nn01.itversity.com: 8020 / user / paslechoix / products / part-m-00000: 0 + 86996 18/03/05 21:02:48 INFO BlockManagerInfo: Usunięto broadcast_20_piece0 na localhost: 42892 w pamięci (rozmiar: 2008.0 B, darmowy: 511,1 MB) 18/03/05 21:02:48 ERROR Executor: Wyjątek w zadaniu 0.0 na etapie 19.0 (TID 22) java.lang.NumberFormatException: empty String at sun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString (FloatingDecimal.java:1842) at sun.misc.FloatingDecimal.parseFloat (FloatingDecimal.java:122)

Byłoby bardzo cenne, gdyby ktoś mógł mi powiedzieć, co jest tutaj nie tak?

Spodziewany wynik z mysql jest następujący:

  mysql> select * from products where product_name like "Per%";
+------------+---------------------+--------------------------------------------+---------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------+
| product_id | product_category_id | product_name                | product_description | product_price | product_image                               |
+------------+---------------------+--------------------------------------------+---------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------+
|    362 |         17 | Perfect Fitness Perfect Ab Strap Pro    |           |     29.99 | http://images.acmesports.sports/Perfect+Fitness+Perfect+Ab+Strap+Pro    |
|    365 |         17 | Perfect Fitness Perfect Rip Deck      |           |     59.99 | http://images.acmesports.sports/Perfect+Fitness+Perfect+Rip+Deck      |
|    372 |         17 | Perfect Ab Carver Pro           |           |     39.99 | http://images.acmesports.sports/Perfect+Ab+Carver+Pro           |
|    373 |         17 | Perfect Fitness Multi Gym Pro       |           |     39.99 | http://images.acmesports.sports/Perfect+Fitness+Multi+Gym+Pro       |
|    374 |         17 | Perfect Pushup BASIC            |           |     19.99 | http://images.acmesports.sports/Perfect+Pushup+BASIC            |
|    376 |         17 | Perfect Pushup V2 Performance       |           |     29.99 | http://images.acmesports.sports/Perfect+Pushup+V2+Performance       |
|    377 |         17 | Perfect Pullup Basic            |           |     19.99 | http://images.acmesports.sports/Perfect+Pullup+Basic            |
|    379 |         17 | Perfect Multi-Gym - As Seen on TV!     |           |     29.99 | http://images.acmesports.sports/Perfect+Multi-Gym+-+As+Seen+on+TV%21    |
|    1013 |         46 | Perception Sport Swifty Deluxe 9.5 Kayak  |           |    349.99 | http://images.acmesports.sports/Perception+Sport+Swifty+Deluxe+9.5+Kayak  |
|    1030 |         46 | Perception Sport Striker 11.5 Angler Kayak |           |    499.99 | http://images.acmesports.sports/Perception+Sport+Striker+11.5+Angler+Kayak |
|    1065 |         48 | Perception Sport Swifty Deluxe 9.5 Kayak  |           |    349.99 | http://images.acmesports.sports/Perception+Sport+Swifty+Deluxe+9.5+Kayak  |
|    1093 |         49 | Perception Sport Swifty Deluxe 9.5 Kayak  |           |    349.99 | http://images.acmesports.sports/Perception+Sport+Swifty+Deluxe+9.5+Kayak  |
+------------+---------------------+--------------------------------------------+---------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------+

Jeśli uruchomię poniższy skrypt:

val results12 = sqlContext.sql("SELECT * FROM products")
results12.show()

Zwraca domyślne 20 rekordów bez błędu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji z błędu, daj mi znać, a opublikuję pełny komunikat o błędzie. Dziękuję Ci bardzo.

Aktualizacja 1:

Jeśli zrobię:

val result2 = sqlContext.sql("select * from products where productID = 379")
result2.show(1)

Pojawia się następujący błąd:

java.lang.NumberFormatException: empty String

Wygląda na to, że 379 powoduje problem.

Kontynuuję z 377, ten sam komunikat o błędzie, kiedy show(1).

Jednak nie rozumiem, że 377 jest zawarty w wyniku 1:

val result1 = sqlContext.sql("select * from products where name like "Per%"")

scala> result1.show(7)

+---------+-----------+--------------------+--------+-----+--------------------+
|productID|productCode|        name|quantity|price|        image|
+---------+-----------+--------------------+--------+-----+--------------------+
|   362|     17|Perfect Fitness P...|    |29.99|http://images.acm...|
|   365|     17|Perfect Fitness P...|    |59.99|http://images.acm...|
|   372|     17|Perfect Ab Carver...|    |39.99|http://images.acm...|
|   373|     17|Perfect Fitness M...|    |39.99|http://images.acm...|
|   374|     17|Perfect Pushup BASIC|    |19.99|http://images.acm...|
|   376|     17|Perfect Pushup V2...|    |29.99|http://images.acm...|
|   377|     17|Perfect Pullup Basic|    |19.99|http://images.acm...|
+---------+-----------+--------------------+--------+-----+--------------------+
only showing top 7 rows

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

W końcu rozwiązałem ten problem.

W oryginalnych danych istnieją zapisy, w których kolumna ceny jest pusta, a nie pusta.

Tak więc, gdy dane są konwertowane na RDD, błędy już z powodu p.split (",") (4) .toFloat w poleceniu poniżej:

val prdRDD = prd.map(p=>(p.split(",")(0).toInt, p.split(",")(1), p.split(",")(2), p.split(",")(3), p.split(",")(4).toFloat,p.split(",")(5)))

Rozwiązaniem jest przepisanie prdRDD na:

val prdRDD = prd.map(p=>p.split(",")).map(p=>(p(0).toInt, p(1), p(2), p(3), { if( p(4)==null || p(4)=="" ) p(4)=0 else p(4).toFloat },p(5)))

W ten sposób można przekonwertować p (4) na Float.

Następnie cały skrypt działa zgodnie z oczekiwaniami.

Dziękuję wszystkim za oświecenie.


0 dla odpowiedzi nr 2

Mogę założyć od java.lang.NumberFormatException: empty String i sun.misc.FloatingDecimal.parseFloat (FloatingDecimal.java:122) to może być główna przyczyna problemu. Może nie odfiltrowujesz pustych wartości. Spróbuj odfiltrować je za pomocą DataFrame.na.fill (). Widzę na twoim df, że masz kolumnę product_price, która jest pierwszym kandydatem powodującym problem, dlatego spróbuj najpierw zarządzać pustymi wartościami. Na przykład :

df.na.fill(Map(
"product_price" -> 0.0
))