/ / Pliki map witryn w różnych domenach - seo, sitemap

Pliki map witryn w różnych domenach - seo, sitemap

Tworzę wiele plików map witryn dla mojej witryny. Problem polega na tym, że moje pliki map witryn znajdują się na innym serwerze plików z mojej witryny. Na przykład mam witrynę według domen, www.example.com, ale mój plik indeksu map witryn i inne pliki map witryn znajdują się na www.filestack.com.

Mój plik indeksu map witryn będzie wyglądał następująco:

<sitemapindex xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84">
<sitemap>
<loc>
https://www.filestack.com/sitemap1.xml
</loc>
</sitemap>

Chociaż mój sitemap1.xml będzie:

<url>
<loc>
https://www.example.com/test
</loc>
<lastmod>2017-09-04</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
</url>

Czy można dodać linki do takich rzeczy i jak?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Widzieć Mapy witryn i przesyłki krzyżowe.

Musisz podać plik robots.txt na stronie https://www.example.com/robots.txt który linki do zewnętrznej mapy witryny:

Sitemap: https://www.filestack.com/sitemap1.xml

(Ta mapa witryny może zawierać tylko adresy URL z https://www.example.com/.)


0 dla odpowiedzi nr 2

Możesz użyć mapy witryny XML lub mapy witryny HTML zgodnie z Matt Cutts mówi. Nie ma obowiązku korzystania z obu map witryn. Mimo że nie możesz przesłać mapy witryny HTML do wyszukiwarek, roboty mogą indeksować mapę witryny HTML i indeksować strony w witrynie. Ale nie możesz użyć mapy witryny XML, która znajduje się na innym serwerze.