/ / Użyj `robots.txt` w wielojęzycznej witrynie - seo, sitemap, robots.txt

Użyj pliku `robots.txt` w wielojęzycznej witrynie - seo, sitemap, robots.txt

Konieczność zarządzania witryną wielojęzyczną, w której użytkownicy są przekierowywani do lokalnej wersji witryny, np.

myBurger.com/en // for users from US, UK, etc..
myBurger.com/fr // for users from France, Swiss, etc...

Jak powinno się zorganizować robots.txt plik w parze z mapą witryny?

myBurger.com/robots.txt // with - Sitemap: http://myBurger.com/??/sitemap
OR
myBurger.com/en/robots.txt  // with - Sitemap: http://myBurger.com/en/sitemap
myBurger.com/fr/robots.txt  // with - Sitemap: http://myBurger.com/fr/sitemap

rozumiem to en i fr strony są w rzeczywistości niezależnymi podmiotami, które nie mają wspólnych treści, nawet jeśli mają podobny wygląd.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Musisz umieścić jeden plik robots.txt na najwyższym poziomie.

Plik robots.txt musi znajdować się w głównym katalogu hosta, dostępne przez odpowiedni protokół i numer portu.

https://developers.google.com/webmasters/control-crawl-index/docs/robots_txt


0 dla odpowiedzi nr 2

Połóż robots.txt u podstaw: myBurger.com/robots.txt i zarejestruj swoje mapy witryn w robots.txt plik przy użyciu sitemap: dyrektywę (patrz przykład I utrzymać Jeśli to konieczne).