/ / Dodaj klasę do div, jeśli produkt jest w koszyku - shopify, addclass, cart, liquid

Dodaj klasę do div, jeśli produkt jest w koszyku - shopify, addclass, cart, liquid

Czy można sprawdzić, czy produkt jest już w koszyku i dodać klasę do działu div na stronie produktu?

Miałem nadzieję, że coś takiego:

   {% for line_item in cart.items %}
{% if line_item.title = product.title %}
{% assign incart = "in-cart" %}
{% endif %}
{% endfor %}

zrobiłby to: {% if line_item.title = product.title %} ale Shopify to nie podoba.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

line_item.title jest inny niż product.title. Ponieważ line_item.title jest wariantem produktu znajdującym się w koszyku. Powiedz, że tytuł produktu to Koszulka A line_item.title będzie Shirt-Red (czerwony wariant)

Więc spróbuj tego line_item.product.title


0 dla odpowiedzi nr 2

Spróbuj czegoś takiego:

{% assign in_cart = false %}
{% for item in cart.items %}
{% if item.product.handle == product.handle %}
{% assign in_cart = true %}
{% endif %}
{% endfor %}
{% if in_cart == true %}
Product is already in the cart...
{% endif %}

Należy również pamiętać, że w instrukcji if należy użyć ==, nie =.