/ / Google mini ignoruje mapę witryny - sitemap, google-search-appliance

Google mini ignoruje mapę witryny - sitemap, google-search-appliance

Jestem w trakcie przetwarzania konfiguracji Google Miniurządzenie do indeksowania witryny ASP.Net, która ma wiele dynamicznie generowanych treści. Stworzyłem dynamiczny plik XML witryny.map, który zawiera wszystkie dynamiczne adresy URL. Jest to zgodne z Format mapy witryny XML i jest obecnie indeksowany przez Google, ale wydaje się, że jest ignorowany przez minikomputer Google.

Dodałem tę stronę.plik mapy do "Rozpocznij indeksowanie z następującego adresu URL". Kiedy wyświetlam diagnostykę przeszukiwania, pojawia się plik site.map, ale żaden z dynamicznych adresów URL zawartych w witrynie site.map nie jest indeksowany. Minipilot Google indeksuje tylko 100 adresów URL, podczas gdy plik witryny zawiera 10.000.

Jeśli wyszukuję wyrażenie za pomocą centrum testowego, wyniki wyszukiwania obejmują stronę.map, a nie adres URL, na który wskazuje.

Jakieś pomysły?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Właśnie przybył konsultant, który to zrobiłstwierdził, że Google Mini nie może indeksować adresów URL zawartych w pliku sitemap.xml. Jednym z alternatywnych rozwiązań jest utworzenie strony HTML zawierającej wszystkie linki w niej zawarte.