/ / Narzędzie Google dla webmasterów wykrywa błędy w mapie witryny? - mapa strony, robots.txt, google-webmaster-tools

Narzędzie Google dla webmasterów wykrywa błędy w mapie witryny? - sitemap, robots.txt, google-webmaster-tools

Mam mapę witryny, która wygląda następująco:

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:geo="http://www.google.com/geo/schemas/sitemap/1.0">

<url>

<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/Faq</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/Support</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/AboutMyApp</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/News</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Site/Cookies</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=283</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=284</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=285</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=286</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=294</loc>
<lastmod>2012-06-28</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
</urlset>

A to jest mój Robo.txt:

User-agent: *
Disallow:
Sitemap: <http://www.MyApp.se/Site/Sitemap/>

Problem polega na tym, że w narzędziu Google dla webmasterów pojawiają się następujące błędy:

1
Warning
Invalid XML-tagg
This tag could not be identifyed.
**Problems :** 6
Tag: url
**Row :** 7
Tag: url
13
Tag: url
**Row :** 19

2
Warning
Webadress blocked by robots.txt.
Sitemap contains webadresses that is blocked by robots.txt.
**Problems :** 12
Value : http://www.MySite.se
Value: http://www.MySite.se/Ad/Detail?id=283
Value: http://www.MySite.se/Ad/Detail?id=284

Dlaczego? Zbudowałem mapę witryny zgodnie z przewodnikami w Internecie?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

OK <url> tagi są wszędzie. Wszystko z otworem <loc> znacznik do zamknięcia </priority> tag dla każdej strony witryny musi być zawarty w zestawie <url> tagi. Zobacz poprawiony kod poniżej:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">

<url>
<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/Faq</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/Support</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/AboutMyApp</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/News</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Site/Cookies</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=283</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=284</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=285</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=286</loc>
<lastmod>2012-06-26</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Detail?id=294</loc>
<lastmod>2012-06-28</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>

</urlset>

Po prostu posprzątaj robots.txt plik, spraw, aby wyglądał jak poniżej. Upewnij się, że Sitemap linki do deklaracji do Twojej lokalizacji sitemap.xml plik:

User-agent: *
Sitemap: http://point-this-to-your-sitemap.xml

Nie ma również potrzeby opróżniania Disallow deklaracja.

To podstawowa struktura, którą stosuję do tworzonych stron internetowych, więc powinna być w porządku!


0 dla odpowiedzi nr 2

Patrząc na początek pliku, wydaje się, że masz problem ze znacznikami XML, jakbyś zapomniał o pierwszym bloku. Ty masz :

     <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:geo="http://www.google.com/geo/schemas/sitemap/1.0">

<url>

<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
<url>

<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>

[...]

I trzeba mieć:

     <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:geo="http://www.google.com/geo/schemas/sitemap/1.0">

<url>
<loc>http://www.MyApp.se</loc>
<lastmod>2012-06-29</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>

<url>
<loc>http://www.MyApp.se/Ad/Edit</loc>

[...]

Myślę, że ten sam problem występuje gdzie indziej w kodzie. Możesz spróbować użyć edytora XML do weryfikacji.