/ / Jest to możliwe przy użyciu Spring Web Mvc bez adnotacji? - spring-mvc

Jest to możliwe przy użyciu Spring Web Mvc bez adnotacji? - spring-mvc

Robię szkolenie z zakresu doradztwa komputerowegofirma. Kierownik projektu dał mi ćwiczenie związane z wiosennym web mvc, gdzie otrzymam dane wysłane z formularza i muszę je wyświetlić na innej stronie. Zrobiłem to, dobrze, i użyłem adnotacji wiosennego mvc.

Teraz kierownik projektu powiedział mi, abym wykonał ćwiczenie reengineeringowe, robiąc to bez użycia adnotacji.

Przeszukałem 10 witryn, w tym: tutorialspoint, html.it, mykong i dokumentacja wiosennej sieci mvc i zobaczyłem, że wiosenna web mvc działa tylko z adnotacją, adnotacja, której użyłem to nell "esrcizio @ RequestMapping, @ Controller, @ ModelAttribute.

Dziękuję Ci

Odpowiedzi:

-1 dla odpowiedzi nr 1

Możesz skorzystać z konfiguracji XML, odsyłaj ten link, jeśli pomoże Ci to głosowanie

http://examples.javacodegeeks.com/enterprise-java/spring/beans-spring/spring-3-hello-world-example/

http://www.mkyong.com/spring-mvc/spring-mvc-hello-world-example/