/ / Jak wyświetlić identyfikator zasobu dla klienta? - wiosna, wiosna-hateoas, hipermedia

Jak przedstawić identyfikator zasobu klientowi? - wiosna, wiosna-hateoas, hipermedia

org.springframework.hateoas.ResourceSupport już zawiera getId metoda.

W przypadku, gdy mój zasób (lub lepszy obiekt domeny) zawiera identyfikator liczby całkowitej, który należy przedstawić klientowi, nie mogę dodać prostego identyfikatora i dodać getId / setId (ponieważ ResourceSupport już go ma).

Czy powinienem coś zwrócić? <myResourceObjectName>_id lub czy lepiej po prostu pozwolić klientowi zinterpretować link / adres URL dostarczony przez ResourceSupport?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Na potrzeby klienta, adres URL, z którego zasób został pierwotnie pobrany (za pośrednictwem GET) jest jego identyfikator. Żadna interpretacja nie powinna wystąpić, a klient powinien traktować adres URL jako nieprzejrzysty ciąg.


0 dla odpowiedzi nr 2

Chcesz przeczytać ten artykuł how-to-expose-the-resourceid-with-spring-data-rest

 @Configuration
public class MyCoolConfiguration extends RepositoryRestMvcConfiguration {

@Override
protected void configureRepositoryRestConfiguration(RepositoryRestConfiguration config) {
config.exposeIdsFor(FooEntity.class);
}
}