/ / SpringAMQP RabbitMQ jak wysłać bezpośrednio do kolejki bez Exchange - wiosna, kolejka, rabbitmq, send, spring-amqp

SpringAMQP RabbitMQ jak wysłać bezpośrednio do Queue bez Exchange - wiosna, kolejka, rabbitmq, send, spring-amqp

Używam SpringAMQP z szablonem Rabbit Jak wysłać wiadomości bezpośrednio do Queues pomijając Exchange? Jak mogę to zrobić?

Odpowiedzi:

6 dla odpowiedzi № 1

Jak mogę to zrobić?

Nie możesz wydawcy, nie wiedzieć o kolejkach; tylko wymiany i klucze routingu.

Jednak wszystkie kolejki są powiązane z domyślną giełdą ("") z nazwą kolejki jako kluczem routingu.

Jeśli używasz Spring AMQP RabbitTemplate, jest skonfigurowany domyślnie do domyślnej wymiany, więc możesz użyć

convertAndSend("myQueue", "foo")`

Lub nawet...

template.setDefaultRoutingKey("myQueue");

następnie

template.convertAndSend("foo");

lub

template.send(aMessage);