/ / Jak liczyć od wiosennego rozruchu CrudRepository za pomocą curl? - wiosna, wiosenny but, licznik, crud, spoczynek z danymi sprężynowymi

Jak liczyć od wiosennego rozruchu CrudRepository za pomocą curl? - wiosna, wiosenny but, licznik, crud, spoczynek z danymi sprężynowymi

Mam prostą definicję repo:

public interface StorageService extends CrudRepository<Car, Long> {}

Używam curl do tworzenia i wyświetlania elementów. Przykłady get i create (odpowiednio) poniżej:

curl -v http://localhost:8080/cars
curl -i -X POST -H "Content-Type:application/json" -d "{"licensePlate" : "Vegan is Moral" }" http://localhost:8080/cars

Zasadniczo używam save() i findAll() metody z CrudRepository.

Jak mogę przywołać count() metoda używająca curl, która jest również zdefiniowana w CrudRepository (bez definiowania dodatkowych usług)?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Nie sądzę, że jest to możliwe po wyjęciu z pudełka.
Moim zdaniem (może się mylę.), to dlatego, że reszta danych w trybie wiosennym polega w zasadzie na dostarczaniu punktów końcowych odpoczynku za pośrednictwem metod HTTP (GET, POST, ....) w celu wykonywania operacji na zasobach (jednostkach), a liczba wyświetleń nie jest operacją HTTP

Ale możesz to osiągnąć na kilka innych sposobów.

  1. Napisz taką metodę na swojej klasie Repository.

    Car countByModel(String model);

To sprawi, że punkt końcowy GET będzie dostępny na / cars / search / countByModel

lub jak to

  1. @Query("select count(*) from Car")
    long getCount();
    
    To sprawi, że punkt końcowy GET będzie dostępny na / cars / search / getCount