/ / Odpowiedź JSON ze sterownika REST na wiosnę - sprężyna, reszta, sprężyna-mvc, sprężyna

Odpowiedź JSON ze sterownika REST na wiosnę - sprężyna, reszta, sprężyna-mvc, sprężyna

Otrzymuję kod błędu HTTP 406 z następującym opisem błędu:

The resource identified by this request is only capable of generating responses with characteristics not acceptable according to the request "accept" headers.

Moim celem jest uzyskanie mojej klasy POJO w odpowiedzi na jsona. Uprzejmie znajdź moje następujące konfiguracje:

@RequestMapping(value="/testjson",produces="application/json")
public @ResponseBody Employee testjson () {
System.err.println("testing json");
Employee testEmp = new Employee("1", "Ankit", "Agarwal");

return testEmp;
}

spring-servlet.xml

<bean
class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
<property name="prefix">
<value>/WEB-INF/pages/</value>
</property>
<property name="suffix">
<value>.jsp</value>
</property>
</bean>
<bean class="org.springframework.web.servlet.view.ContentNegotiatingViewResolver">
<property name="mediaTypes">
<map>
<entry key="json" value="application/json" />
<entry key="xml" value="application/xml" />
<entry key="rss" value="application/rss+xml" />
</map>
</property>
</bean>

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego

@RequestMapping(value="/testjson",produces="application/json",headers = {"Content-type=application/json"})